FOTOGALERIE

Služby v oblasti reklamy

Zajišťujeme instalaci velkoformátových plachet, dekorace zdiva pomocí speciálních fólií, dekorace prosklených částí fasád i v případě obtížného přístupu, aplikace dekorativních fólií v daném prostoru dle projektu architekta či designera. Dále pak nabízíme instalace a výrobu světelných boxů všeho typu včetně zajištění el. přípojky a následné elektro-revize. Velmi často se jako subdodavatel podílíme na realizaci speciálních zakázek např. branding velkých obchodních řetězců, čerpacích stanic po celé ČR a SR.

  • instalace velkoformátové reklamy
  • instalace a rekonstrukce světelných reklam
  • aplikace reklamních fólií