FOTOGALERIE

Demoliční a vyklízecí práce

Zajišťujeme kompletní demoliční a vyklízecí práce včetně odvozu odpadu a stavební sutě. Provádíme bourací a demoliční práce, především výškových staveb (komínů).

Demontáž komínů a jiných výškových staveb – ručně pomocí lanové techniky je nezbytná zejména tam, kde není možné demolici provést odstřelem nebo pomocí těžké techniky nebo je žádoucí pouze částečné ubourání. Demolici provádíme s maximální obezřetností vzhledem k okolním stavbám a majetku.

  • ruční rozebírání průmyslových komínů
  • ruční rozebírání ocelových konstrukcí
  • ruční bourání objektů
  • demolice objektů